Posted by: Stido Category: Design, Fotografie Tags: , , , , , ,

Creative Commons biedt creatieve makers de vrijheid om op een wat minder strenge manier met hun eigen auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes licenties bepaalt de auteursrechthebbende op welke manier zijn of haar werk mag worden gebruikt, gepubliceerd of bewerkt door anderen.

Als je gebruikt maakt van Creative Commons licenties dan behoud je al je rechten voor de werken die je gemaakt hebt. Het verschil is dat je toestemming geeft aan anderen om je werk te verspreiden, te delen of te bewerken.

Wanneer je je werk onder een Creative Commons licentie aanbiedt dan betekent dit niet dat je je auteursrechten opgeeft. Wanneer je geen gebruikt maakt van Creative commons dan zou iedereen die je werk zou willen gebruiken, delen of bewerken aan jou toestemming moeten vragen. Wanneer je gebruik maakt van de Creative Commons licenties dan kan je aan iedereen die je werk ziet meteen laten zien onder welke voorwaarden zij je werk mogen gebruiken, delen of bewerken. Dit allemaal zonder toestemming te vragen aan degene die het gemaakt heeft, vanwege dat de Creative Commons licentie dit al weergeeft.


Er zijn verschillende bouwstenen waarmee je je eigen Creative Commons licentie kan samenstellen. Er zijn 4 bouwtenen en 6 verschillende licenties:

De vier bouwstenen

Naamsvermelding:

“Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.”

NietCommercieel:

“Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits niet voor commerciële doeleinden.”

GeenAfgeleideWerken:

“Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.”

GelijkDelen:

“Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.”

De 6 Creative Commons licenties

Naamsvermelding:

design icon

Naamsvermelding-GelijkDelen:

cc-naamsvermelding-gelijkdelen

Naamsvermelding-NietCommercieel:

cc-naamsvermelding-nietcommercieel

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen:

cc-naamsvermelding-nietcommercieel-gelijkdelen

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken:

cc-naamsvermelding-geenafgeleidwerk

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken:

cc-naamsvermelding-nietcommercieel-geenafgeleidewerken

Geef een antwoord